Thursday, 5 March 2009

Straightforward Pre-Intermediate 7

7A
vychádzajúca, stúpajúca hviezda / padajúca, upadajúca hviezda / pracovať pre vládu / pracovať s mnohými ľuďmi / zaobchádzať s niekým, obchodovať s niekým, zaoberať sa niečím / dobre platená práca / dočasná-trvalá práca / byť vyhodený z práce - be ............ work / byť bez práce - be ......... work / byť zodpovedný za / mať na starosti / zarábať si na živobytie / žiť z čoho - do.............. / mať zaujímavú kariéru / byť vlastným šéfom /


7B
ukončiť štúdiá / uchádzať sa o miesto / ísť na pohovor / dostať prácu / ísť na vzdelávací kurz / byť povýšený 1. get a......., 2. get ................/ hľadať si prácu /
mať kvalifikáciu / dostať zvýšenie platu / stratiť prácu / úspešná novinárka / článok / náhodou / nezamestnaný, nezamestnaní (ľudia), nezamestnanosť / dohodli sa, že si vymenia... / plat / príspevok v nezamestnanosti / vyplniť formulár / účet za plyn a elektriku / životopis / diplom /

7C
strata času / skontrolovať e-mail / pripraviť sa na stretnutie / zadrž! / horoskop / znamenie / či sa ti to páči alebo nie / veriť astrológii / milionár / miliardár / obsahovať informáciu / úspešný, úspech / mať ambície, ambiciózny / ukazovať, skrývať city / emocionálny (citovo založený), emócia / vytvárať nové nápady / predstavivosť, obrazotvornosť / nápaditý, vynaliezavý, tvorivý / nezávislosť, nezávislý / inteligencia, inteligentný / trpezlivý, trpezlivosť / zručnosť, šikovnosť, zručný / zvláštne, špeciálne schopnosti / citlivý, citlivosť, cit / systematický, metodický, má poriadok vo veciach / vedieť to s ľuďmi / byť pokojný / rovnováha / protiklady / tvrdá práca / úprimný a priamy / považovať za ťažké / urobiť rozhodnutie, rozhodnúť sa

7D
personálna agentúra / osobné údaje / vzdelanie / kvalifikácia / pracovné skúsenosti / osobné záľuby / referencie / človek, ktorý podáva referencie / nábor, prijímanie zamestnancov / poradca pre voľbu zamestnania / vzhľad / dať sa ostrihať / elegantný kostým / zavináč / bodka / pomlčka / lomítko / jedno slovo

rada / (po)radiť, dať radu / základné počítačové zručnosti / ak mám byť úprimná... / hľadať si nové zamestnanie / vaša budúca kariéra / zlepšiť výzor / kúpiť si elegantný kostým /

Profesie: prezident, herec, taxikár, osobný šofér, televízny moderátor, zubár, predavač, účtovník, učiteľ, sestrička, policajt, sociálny pracovník, programátor, doktor, právnik, technik, inžinier, rušňovodič, čašník, čašníčka

Reading Workbook
dotazník, anketa / obyčajný / pracovné poradenstvo / dať výpoveď

EXTRA:
DEAL
to be occupied or concerned: a book that deals with the Middle Ages
(Games) to distribute (playing cards) among players
(slang) to buy and sell drugs, especially illegally
(slang) to cope: You've got no choice - just deal with it!
an indefinite quantity: He has a great deal of experience.
big deal (slang) an important matter: often used sarcastically
be in charge of: "I can deal with it"
a business deal: rokovanie, dohoda
to distribute (cards): rozdať


plat (stály)/ príjem / mzda /

Naposledy zmenené 4.4.2009