Tuesday, 8 September 2009

Topic 2: Housing

Cieľové požiadavky na maturantov, tematický okruh č.4: Bývanie
a) môj domov (opis prostredia, v ktorom bývam, vybavenie miestností),
b) bývanie v meste a na vidieku (výhody a nevýhody),
c) ideálne bývanie (vlastné predstavy o bývaní)


Housing, Questions


Updated 19/09/2009